Thời gian từ khi viết top đến hết ngày 30/07
Thu mua đồ như sau.
Lưu ý:
1-Đồ DL MG Elf Sum DW chỉ thu mua những sét đồ đủ bộ 4 %.DK RF thu mua sét 4 hoặc 5% sét đồ phải có 4 món luck trở lên nhé
2-Đồ nguyên bản phải đủ sét không được pha trộn dòng khác vào.
Giá admin thu mua như sau.
Từ đồ cấp 4 trở xuống như rồng đen,giai nhân,......thu mua với giá
150k gcoin /1 sét
Đồ cấp 5 như rồng xanh,bạch hổ ,.... thu mua với giá
200k gcoin/1 sét
Hoán đổi 1 số item và thêm giòng luck như sau
Wing 2 class này sang class khác với giá 3
00k/1 wing
Thêm Luck Món đồ cấp 6 bất kỳ như ma vương,thần long,.... với giá 2
00k/1 món
Thêm Luck Món đồ cấp 5 trở xuông bất kỳ như rồng xanh,.... với giá 100k/1 món
Chi tiết liên hệ muốn đổi vui lòng liên qua sdt hotline hoặc page
Dịch vụ này nhằm tạo điều kiện cho ae có gcoin để tiêu sài với những đồ không dùng tới.

BQT MU GATE
XIN THÔNG BÁO!!!